sp


ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวการศึกษาภาพกิจกรรม

พิธีรับมอบใบรับรองสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

พิธีรับมอบใบรับรองสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

    พิธีรับมอบใบรับรองสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ สถาบันการพลศึก...

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร เข้ามอบถุงพระราชทาน  ร่วมกับกอ.รมน.ภาค ๔ แก่ผู้ป่วยที่กูกกระแสไฟฟ้าดู...

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานกิจกรรม สถา...

กิจกรรมถวายพระพร

กิจกรรมถวายพระพร

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ ๒ เมษาย...

ตัวแทนอาจารย์และบุคลากร สพล.ยะลา ร่วมกิจกรรมวันจักรี

ตัวแทนอาจารย์และบุคลากร สพล.ยะลา ร่วมกิจกรรมวันจักรี

ตัวแทนอาจารย์และบุคลากร สพล.ยะลาร่วมกิจกรรมวันจักรีวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาข่าวจัดซื้อจัดจ้าง